Schooltijden

Sinds augustus 2015 werken we op "De Akker" met het 5-gelijke dagen model.
Dit betekent dat alle groepen 5 dagen in de week van 8.30 - 14.00 uur naar school gaan. 

De kinderen van groep 1/2 mogen om 8.20 uur naar binnen komen en gaan spelen met de spulletjes die op de tafel liggen. We willen aan de ouders vragen om op tijd afscheid te nemen, zodat we echt om 8.30 uur met ons programma kunnen beginnen. 

De kinderen van groep 3 t/m 8 blijven buiten. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De kinderen gaan dan in de rij staan en gaan gezamenlijk naar binnen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten de lessen.  

Vanaf 7.30 uur is er voorschoolse opvang mogelijk en ook na 14.00 uur wordt er door "Boeiend op De Akker" buitenschoolse opvang verzorgd. 


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl