De Akker

Hartelijk welkom op onze website.

Binnen ons vernieuwd en modern gebouw, vindt u een open en gezellige leefgemeenschap waarbinnen kinderen, ouders en leerkrachten op een open en respectvolle manier met elkaar omgaan. 

Vanuit de gedachte: op de Akker is elk kind uniek, proberen we vanuit ons geloof en de daarbij behorende waarden en normen vorm te geven aan goed onderwijs. We gaan hierbij uit van de specifieke mogelijkheden van elk kind en stellen ons ten doel deze zo adequaat mogelijk te benutten. 

Een enthousiast team, dat zich voortdurend ontwikkelt, geeft vorm aan het onderwijs op onze school. Moderne methoden en onderwijsleermiddelen, een breed en verantwoord opgezet zorgsysteem, een uitdagende leeromgeving en ‘het plezier’ in het naar school gaan, maken van cbs de Akker een school die de moeite van het bezoeken waard is. 

U kunt een kijkje nemen in onze school door o.a. fotopagina’s te bekijken, de nieuwsbrieven en de informatie rond activiteiten te lezen.

Ik wens u mede namens het team veel plezier bij het bezoek aan onze site!

Mochten er nog vragen zijn of wilt u eens komen kijken, maak dan gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek of een rondleiding.

Met vriendelijke  groet,

namens het team van de Akker

Eelco Spaan

directeur cbs de Akker


Onze school is een Kanjerschool!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl